Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

HEILIGE EUSTACHIUS VAN ROME.

Eustachius03Deze heilige is in onze streken minder bekend en dat komt waarschijnlijk omdat hij in zijn leven, zoals hieronder vertelt, voor zijn bekering tot het christendom iets gelijkaardigs is tegen gekomen als de H.Hubertus, nl. de verschijning van een hert met een kruis tussen het gewei. In landen waar de heilige Hubertus vereerd wordt was hij dus in zekere zin een concurrent van deze heilige en is hij niet veel aan bod gekomen. In Duitsland, Hongarije en Bulgarije echter wordt hij veel meer vereerd. Anderzijds is hij wel de patroon van de steden Madrid en Parijs.
Feestdag: 20 september

Leven en legende:

Voor zijn bekering heette hij Placidus en was een legerofficier van keizer Trajanus. Hij werd commandant van een Romeins legioen (circa 3.000 man) en behaalde menige overwinning op het Perzische leger. Toen hij op één dag in het jaar 103 (?) op jacht was zag hij een hert met tussen het gewei een kruisbeeld en hoorde hij een stem die hem aanspoorde zich te laten onderwijzen in het christendom en christen te worden en die hem ook al aankondigde dat hij enkele beproevingen zou ondergaan indien hij hier gehoor aan gaf.
Hij was hierdoor zo gepakt dat hij kontakt zocht met de christenen, zich liet onderwijzen in het christendom en later dopen en de naam Eustachius kreeg. Dit deden ook zijn echtgenote Theopista en hun zonen Agapia en Theopistus. Toen de keizer dit hoorde was hij hierom niet gelukkig en moest Eustachius met zijn familie vluchten per boot naar Egypte. Hij kon echter de overtocht niet betalen en daarom hield de schipper zijn vrouw in pand en liet Eustachius met zijn twee kleine zonen aan land zetten. Hij nam zijn kinderen op zijn schouder en volgde de eerste weg die hij tegenkwam. Toen hij aan een brede rivier kwam zette hij een kind aan de boord neer en droeg het andere naar de overkant. Toen hij terug kwam om het eerste kind ook over te zetten zag hij dat een wolf het kind had meegenomen, terug aan de andere oever gekomen had een beer of leeuw zijn andere zoon meegenomen.
eustachius01

Diep bedroefd, maar zonder morren verhuurde hij zich gedurende 14 jaren als knecht aan een Egyptische landbouwer.
De opvolger van Trajanus, keizer Hadrianus, had echter van zijn heldendaden als legeraanvoerder gehoord en liet hem opsporen. Na een lange zoektocht vond men hem en hij werd in zijn eer als legerofficier hersteld. Op wonderlijke wijze vond hij zijn vrouw terug en even later ook zijn twee zoons die als soldaten in zijn leger dienden en van wie hij vernam dat ze als kind door herders gered waren van de wolf en de leeuw.
Als legeraanvoerder behaalde hij schitterrende overwinningen tegen de vijanden van het rijk. Toen hij na een zegepraal in Rome weerkeerde, weigerde hij echter de afgoden te danken voor deze overwinning en verklaarde openlijk christen te zijn. Dat deden ook zijn echtgenote en kinderen. De keizer was razend want alhoewel Eustachius als Romeins staatsburger het recht had om door onthoofding ter dood gebracht te worden werd hij samen met zijn familieleden in de arena gegooid om door de leeuwen verscheurd te worden, maar deze weigerden dit te doen. Daarom werd de hele familie in een grote koperen holle stier opgesloten en levend geroosterd en stierven zo de marteldood.

Patroon van:

jagers, boswachters, blikslagers, loodgieters, kruideniers.

Aanroepen tegen:eustachius02

treurige familieomstandigheden, wanhopige situaties (zie zijn leven), tegen brand en schadelijke insecten.

Afbeelding en attributen:
 • als jager, knielend voor een hert met een kruis in het gewei
 • als legerofficier met een hertenkop in zijn standaard
 • op een jachthoorn blazend met in de omgeving het hert met het kruis
 • met zijn kleine kinderen en de wilde dieren aan de oever van de rivier
 • in de arena met zijn familie en de leeuwen die voor hem neerbuigen
 • met de holle stier omgeven door de lammen
 • als lid van de veertien noodhelpers met het hert.
Bronnen:

•"De heiligen" Stijn van der Linden, uitg. contact Antwerpen 1999
•"Engelen, heiligen en noodhelpers" Aat van Gils - Hans Kooger uitg. Aspekt Soesterberg 2000
•"Strijd en zegepraal der heiligen" J. Hillegeer.
•"365 heiligendagen" K. van Kemenade/P Spapens uitg. Kempen pers 1993
•"Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincky. Uitg. Davidsfonds 2002
•"Levens en legende van Gods lieve heiligen" Fr. M. Frumentius 1923

Tekst: J.P.

Terug naar boven

Terug naar lijst noodhelpers