Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT VERONUS VAN LEMBEEK

(St Veroon, St Froon, St Vruun)
Feestdag : 31 januari

veronusaLeven en legende :

Veronus werd geboren in het begin van de 9de eeuw. Als zoon van Lodewijk de Duitser waren Veroon en zijn tweelingszus Verona achterkleinkinderen van Karel de Grote. De tweeling was fel op mekaar ingesteld.
Toen zijn ouders hem op vijftienjarige leeftijd wilden uithuwelijken vluchtte Veroon uit het ouderlijk palies en belandde hij na enige omzwervingen in Lembeek bij Halle. Alleen zijn zuster had hij over zijn vertrek ingelicht en hij beloofde haar dat hij haar zou waarschuwen wanneer hij zou sterven.

In Lembeek verhuurde hij zich als een boerenknecht op een pachthoeve en leidde er een leven van eenvoud en dienstbetoon en liet hij zich opmerken door zijn godsvrucht. Men vertelt dat hij eens bij grote droogte met zijn wandelstok op de grond sloeg en er zo een bron ontsprong, dit gebeurde kort bij de kerk.
Een andere keer plantte hij zijn stok in de grond en beschikte hij zo dadelijk over een flinke boom als beschutting tegen de zon.

In 863 stierf hij "bemind bij God en bij de mensen". Het was een windstille dag en toch vielen aan het ouderlijk kasteel een reeks bomen zonder reden om en dit in westelijke richting. Zijn tweelingszus Verona voelde het als een teken dat haar broer gestorven was en dat ze in westelijke richting naar zijn graf moest zoeken.

Reeds ’s anderendaags begaf ze zich op pad om na een lange reis in Lembeek aan te komen. Zij vond er het graf van haar broer in  de plaatselijke kerk. Op het moment dat zij de kerk binnen kwam ging er van het lijk een heerlijke geur uit. Men opende het graf en trof de dode nog volkomen ongeschonden aan.Kort daarop voltrokken zich vele wonderen aan het graf.

Honderden jaren later sleet de nagedachtenis aan Veronus bij de mensen. Daarom verscheen de heilige later verschillende malen aan de toenmalige plaatselijke pastoor Humbertus. Deze gaf evenwel niet veel aandacht aan dit feit. Op een zondag toen hij in de kerk aan het bidden was vervulde de kerk zich met een buitengewone klaarte en uit het verwaarloosde graf van Veronus steeg een weldoende geur op.
Meteen was de pastoor overtuigd van Veroons heiligheid en sindsdien spande hij zich in om de eredienst tot Sint Veronus nieuw leven in te blazen. Veronus betuigde zijn instemming door vele gebeden van de pelgrims te verhoren en wonderen te laten plaats hebben. veronus4a

Sedert 1840 werd de soldaten processie opnieuw ingericht. In 1892 werd een broederschap van de heilige Veronus opgericht.  Nu nog trekt in Lembeek op paasmaandag de Sint Veroonsmars of  de soldatenprocessie uit.

De stoet bestaat uit vier soldatenclubs : soldatenclub Congo, de Carabiniers, de Cavalerie en de Etat –Major.
In prachtige historische soldatenuniformen vergezeld van een grote groep bedevaarders en met de relikwie van St Veroon, een zilveren arm waarin zich een armbeentje van de heilige bevindt en dit in een zilveren schrijn, evenals een beeld van de heilige leggen ze langs de grenzen van Lembeek en in een achttal omliggende gemeenten een tocht van ongeveer 18 km af en dit gedurende een ganse dag van 8u tot 19 u.
De tocht zou een groot deel zijn van de ronde die St Veroon  dikwijls al biddend aflegde. De overlevering wil dat Lembeek op die manier gevrijwaard wordt van allerlei onheil.

Patroon van :

brouwers

Aanroepen tegen :

tyfus, reuma, koorts, zweren, tandpijn, haaruitval, hoofdzweer,
hersenvliesontsteking, zenuwpijnen, besmettelijke ziekten.

Afbeelding en attributen

  • - als een jonge pelgrim zonder baard, met staf en kalebas, zijn kledij is rijker dan die van een gewone pelgrim, mooie kniebroek, kniekousen en schoenen met gespen.
  • - hij staat met een voet op een koningskroon waaraan hij verzaakte.
  • -onder zijn staf ontspringt soms een bron.
  • - met een boek in zijn hand en wijzend naar de hemel.

 

Bronnen :

•   "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
•   "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken uitg ’t Kandelaartje , Hasselt 1999
•   "Geneesheiligen uit de lage landen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds, Leuven, 2005
•   "www.heiligen.net/veronus php"

Tekst Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen