Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT HUNGER VAN UTRECHT

(St Hungerus Frisus)
Feestdag : 22 december

hunger2aLeven en legende :

Hunger zou rond 800 geboren  zijn in de omstreken van Utrecht. Alhoewel hij leed aan een of andere handicap, welke juist is niet geweten werd hij toch priester. Hij was een bescheiden, teruggetrokken maar standvastige man.

Toen bisschop Liudger van Utrecht stierf zou hij opgevolgd worden door zijn neef Craft een zeer vermogend man. Deze weigerde echter omdat de Noormannen het gebied bedreigden en hij bang was voor zijn hachje. Toen werd op voorstel van Sint Odulfus en tot ieders verrassing Hunger tot elfde bisschop van Utrecht aangesteld. Dit was in 854.

Het was echter een vergiftigd geschenk want het was een beroerde tijd voor de christelijke kerk. De aanvallen van de Vikings of Noormannen waren in die periode net het hevigst en de grootste slachtoffers waren de kloosters en kerken want daar waren schatten te vinden.

Utrecht maakte op dat moment deel uit van het Frankische Middenrijk, dat zich als een lange strook uitstrekte van de Noordzee tot Rome aan toe. Het werd geregeerd door Lotharius II († 869), die zijn naam gegeven heeft aan de landstreek Lotharingen dat tot het Middenrijk behoorde. Het gebied was onverdedigbaar voor de invallen van de Noormannen. Deze plunderden Dorestad, de Betuwe en ook de bisschopsstad Utrecht werd in 857 ingenomen.  
Veel mensen werden vermoord, verkracht of weggevoerd, kerken en kloosters geplunderd en in brand gestoken. Ook voor bisschop Hunger bleef er niets anders over dan te vluchten om het vege lijf te redden.
Hij zocht zijn toevlucht bij koning Lotharius II.  

Deze schonk hem het klooster van Sint Odiliënberg bij Roermond. De koning dacht daarmee wellicht van Hunger eeuwige dankbaarheid en steun te bekomen maar dat viel toch even anders uit.
Aan hun goede betrekkingen kwam een eind toen Lotharius II een bisschoppen vergadering bijeen riep en deze vroeg zijn huwelijk met zijn wettige echtgenote Teutberga te ontbinden ten gunste van zijn maîtresse Waldrada. Bij deze had hij reeds enkele nakomelingen terwijl Teutberga kinderloos bleef. Tot drie keer toe kwamen de bisschoppen van Lotharingen en West Frankenland bijeen en uiteindelijk stemden zij toe in Lotharius II verzoek.

Waarschijnlijk wilden zij de lieve vrede bewaren of waren zij te afhankelijk van de vorst  geworden door schenkingen die hij hen gedaan had.

Bisschop Hunger was de enige die zijn stem verhief en het gedrag van Lotharius II veroordeelde en de echtscheiding ongeldig verklaarde. Natuurlijk viel hij toen in ongenade bij de koning en moest hij Odiliënberg verlaten. Maar paus Nicolaas († 867) bleef hem steunen, complimenteerde Hunger voor zijn standvastige houding, zette de bisschoppen van Trier en Keulen af en dreigde Lotharius II te excommuniceren als hij niet onmiddellijk terugkeerde naar zijn wettige vrouw.

hunger1a


Wat is er verder gebeurd met Hunger? Zeker is dat hij later goede betrekkingen wist aan te knopen met Rorik de aanvoerder van de Vikingen en hem zelfs wist te bekeren.

Hierna zou Hunger nog drie jaren geleefd hebben, over zijn dood is weinig of niets bekend. Hij stierf waarschijnlijk in 866.
Er is een traditie die meent te weten dat Hunger zijn laatste levensdagen sleet als benedictijn in de abdij van Prüm in de Eifel. Het kan zijn. Maar in de 18e eeuw meende men zijn stoffelijk overschot gevonden te hebben bij de Utrechtse plaats Breukelen.

De opvolgers van Hunger vestigen hun bisschopszetel in Deventer. Daardoor groeit Deventer uit tot een welvarende handelsstad. Pas in de tiende eeuw is Utrecht weer veilig voor de bisschoppen.
Dorestad wordt verlaten, maar een nederzetting in de omgeving groeit uit tot het stadje Wijk bij Duurstede.

Aanroepen voor :

huwelijkstrouw

Afbeelding en attributen :
  • — met een trouwring die hij tussen zijn duim en wijsvinger houdt en waaruit stralen omhoog schieten (huwelijkstrouw)
  • — als bisschop met mijter en staf een boek in zijn hand.
Bronnen :

•   “De heiligen”, Stijn van der Linden uitg Contact Antwerpen 1999
•   “Sancti, nog meer heiligen herkennen” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke , uitg Davidsfonds Leuven 2004
•   “Alle heiligen” Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Book & Media publishing, Deurne, 2001
•   “365 heiligendagen” Kees van Kemenade, Paul Spapens, uitg Kempen Pers Eindhoven 1993


Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen