Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

St STANISLAUS van KOSTKA.

(St Stanislaw, St Stanislao, St Stanislas, St Estanislau, St Estanislao)
Feestdag : 13 november

stanislaus1aLeven en legende :

Stanislas werd in 1550 geboren op het Poolse kasteel Rostkow ten noorden van Warschau. Hij was van adellijke familie. Zijn vader was raadslid van de koning van Polen. Hij werd katholiek opgevoed en moest van zijn vader vriendelijk omgaan met het personeel, dapperheid tonen bij het jagen en schermen, bij de jacht niet klagen over vermoeidheid, hitte of kou en de gasten steeds vriendelijk en goed ontvangen.
Samen met zijn oudere broer Paul stuurde zijn vader hem naar het pas opgerichte jezuïetencollege in Wenen om er een christelijke opvoeding te krijgen en er o.a. Latijn te leren. Zijn broer Paul was nogal heerszuchtig en moest eigenlijk niets van de jezuïeten weten. Terwijl Paul en zijn vrienden ’s avonds na de lessen wijn dronken, kaartten, moppen vertelden en lol maakten, sloop Stanislas het huis uit om in de nabij gelegen kerk te gaan bidden, ’s nachts trachtte hij één uur te mediteren, ’s zondags ging hij naar de mis terwijl zijn broer nog in bed lag. Stanislas wilde immers ook jezuïet worden.

Dit leidt tot ruzies met Paul en zijn vrienden, zij vonden dat hij gewoon met hen moest meedoen en zich moest gedragen als een edelman, zijn stand waardig. Eens werd hij ernstig ziek. Wanneer hij aan Paul vraagt om een pater te halen om hem de communie te brengen weigert deze dit te doen. In een visioen ontvangt hij de communie van de heilige Barbara en ziet hij dat de Hl Maagd Maria haar kindje tegen hem aanlegt en hem belooft dat hij ooit jezuïet mag worden. Na een tijdje herstelt hij gelukkig van zijn ziekte.
Ook zijn vader wilde niet dat hij jezuïet werd, hij mocht er wel studeren maar zeker niet intreden. Wanneer Stanislas aan de jezuïeten provinciaal in Wenen vraagt om in te treden weigert deze hem, ook al omdat men schrik had van de invloed die zijn vader had op het college maar zeker ook in Polen waar de jezuïeten ooit nog scholen en kerken wilden bouwen. stanislaus3a
Op aanraden van pater Antonio beslist Stanislas hierop  te vluchten naar het 450 km verder gelegen Augsburg op zoek naar de toen al zeer bekende jezuïet Petrus Canisius. Deze was op dat ogenblik provinciaal van de Duitse jezuïeten. Als een zwerver verkleed begeeft hij zich op stap.
Wanneer Paul zijn verdwijning vast stelt zoekt hij met zijn vrienden de hele omgeving van Wenen af, zijn vader had hem immers als oudste de opdracht gegeven over zijn broer te waken.

Men vertelt dat hij Stanislas is tegen gekomen maar hem in zijn bedelaarskleren en een kap diep over zijn hoofd getrokken niet herkende. Hij zou hem zelfs gevraagd hebben of hij niemand zoals Stanislas gezien had waarop deze met verwrongen stem het ontkende.

Uiteindelijk ontmoet Stanislas Peter Canisius in Dillingen nog 40 km verder van Augsburg. Deze ontvangt hem goed, geeft hem onderdak en stelt hem aan als keukenknecht. Wanneer hij twee van zijn leerlingen naar de generale overste pater Borgia in Rome stuurt om hen te laten opnemen in de jezuïetenorde laat hij Stanislas ook meegaan. In Rome mag hij samen met zijn twee metgezellen als novice in de orde in treden, als lijfspreuk kiest hij “Ad maiora natus sum”(voor het hogere ben ik geboren).
Tijdens zijn noviciaat krijgt hij van zijn vader die ondertussen van alles op de hoogte is een woedende brief hoe hij de naam van de familie ten schande heeft gemaakt door als bedelaar rond te zwerven en zich aan te sluiten bij zo’n groep. Stanislas schrijft terug dat het Gods roeping was en dat hij nog liever zou sterven dan zijn ouders te beledigen.
Eén jaar later wordt hij ziek en krijgt malaria aanvallen. Op zijn sterfbed krijgt hij nog de toelating om zijn geloften uit te spreken; diezelfde avond nog sterft hij in vrede amper 18 jaar oud. In 1670 sprak paus Clemens X hem zalig en in 1726 werd hij door paus Benedictus XIII heilig verklaard.

Patroon van :

studerende jeugd, jezuïetennovicen, stervenden.

Aanroepen tegen :

koorts, oogkwalen, hartinfarcten, het breken van ledematen, geloofstwijfel.

Afbeelding en attributen :
stanislaus4a
 • - als jeugdige ordebroeder in de toga van Italiaanse jezuïeten met brede wollen gordel in de hand houdt hij meestal een lelie, (teken van reinheid) een reisstaf, een kruisbeeld en een rozenkrans
 • - met het kind Jezus in zijn armen
 • - met een engel of de Hl Barbara die hem de communie brengt
 • - geknield in pelgrimskleren in een kerk
 • - soms springen vlammen uit zijn borst (symbool van zijn liefde tot Jezus en Maria)
 • - op zijn sterfbed
 • - met het visioen waarin de hl Maagd hem verschijnt met het kind Jezus uit wiens hart de letters IHS (het embleem van de jezuïeten) opgloeit
Bronnen :

•   “Alle heiligen” Stijn Van de Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
•   “Sanctus , meer dan 500 heiligen herkennen.” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke , uitg Davidsfonds, Leuven 2002
•   “Sint Stanislaus Kostka” Devotionalia, nr 185 oktober 2012
•   “www.heiligen.net/heiligen stanislas”


Tekst : Johan P.
Terug naar boven
Terug naar maandheiligen