Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT WENDELINUS VAN TRIER

(St Wendelin, St Wandel, St Wandalu, St Wendolinus, St Vandelino )
Feestdag : 20 oktober (in Duitsland ook 21 oktober)

wendelinus1aLeven legende :

Wendelinus is de zoon van een Iers-Schotse koning. Ondanks zijn gedegen opvoeding ziet hij af van zijn recht op de troon en beslist op pelgrimstocht te gaan naar Rome. In Rome ontving hij de zegen van de paus en bezocht hij de graven van de apostelen.
Op de terugweg beslist hij niet terug naar zijn vaderland te gaan maar als kluizenaar te blijven leven in de omgeving van Trier. Om aan eten te komen gaat hij soms bedelen. Allen die hem leren kennen zijn hem steeds met levensbehoeften ter wille.
Op zekere dag wanneer hij een beetje water bedelt aan een rijke landheer verwijt deze hem zijn leven van in zijn ogen niets doen en zegt tegen Wendelinus dat hij beter op zijn boerderij zou komen werken. Wendelinus neemt dit aanbod aan.

Al gauw wordt zijn ploeteren zo gewaardeerd door de landheer dat hij Wendelinus zijn kudde schapen toevertrouwt. Wendelinus is hier blij mee want zo krijgt hij wat meer tijd om te bidden dan bij het vele en harde werk op de boerderij.

Op zekere keer is Wendelinus met de kudde schapen op een hoge berg ver weg van de boerderij aan het grazen wanneer de landheer op zijn paard hem er tegen komt. Hij verwijt Wendelinus zijn onachtzaamheid omdat hij volgens hem nooit meer voor het donker wordt terug in de stallen zal zijn met de schapen. Maar Wendelinus zegt : "Heer, wees gerust, ik zal voor u met de kudde op de boerderij zijn".wendelinus2a

De landheer die vreest een deel van zijn kudde te verliezen gelooft er niets van. Maar als hij zijn erf opdraaft ziet hij dat de herder er met zijn kudde reeds is. Hij beseft dat hij met iemand te doen heeft die bijzondere gaven van God gekregen heeft. Weldra krijgt Wendelinus enkele volgelingen.
De landheer bouwt voor hen een onderdak en in de nabijheid ervan een kluis voor Wendelinus. Ze volgen de regel van St Benedictus en verkiezen Wendelinus tot hun abt. Als de boeren uit de buurt met hun zieke dieren bij hem komen weet hij altijd raad.

In 617 sterft hij. De monniken omgeven hem met kaarsen en begraven hem met grote piëteit. De volgende dag echter treffen ze zijn lijk aan buiten het graf.
Verschrikt zien ze dit als een teken dat hij elders begraven moet worden. Zij spannen enkele ossen voor een wagen met het lijk erop en zonder dat zij de weg kennen brengen ze Wendelinus naar de plaats waar hij tijdens zijn leven dikwijls in eenzaamheid gebeden heeft. Hier begraven ze hem opnieuw.
Al vlug komen vele mensen zijn graf bezoeken en groeit deze plaats uit tot het huidige stadje St Wendel in het Saargebied. Sankt Wendel werd een belangrijk pelgrimsoord. Sinds 1506 rust het gebeente van St Wendelin er in een prachtige sarcofaag in de gotische kerk van Sankt Wendel.  Hij wordt vooral vereerd in het gebeid van de Saar, de Moezel en de Rijn.wendelinus3a

Patroon van :

herders en boeren

Aanroepen tegen :

veeziekten, pestziekte, brand.

Afbeelding en attributen :
  • -als pelgrim met zijn staf, mantel, hoed en reistas
  • -dikwijls blootsvoets  in eenvoudige klederen een herdershond vergezelt hem
  • - als ene herder met herdersschep, soms een St Jacobsschep, omgeven door schapen, varkens of runderen
  • – als een baardloze monnik met wandelstok en boek.
Bronnen :

•  "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven, 2002
•   "De heiligen" Stijn Van der Linden , uitg Contact, Antwerpen 1999
•   "Sint Wendelinus, kluizenaar", Kees Cornelissen, Devotionalia nr 185 oktober 2012
•   "http://heiligen .net – wendelin php"

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen