Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT AUDOMARUS VAN THEROUANNE

(St Audomarus van St Omer, St Admar, St Audomare,
St Omaar, St Omer, St Othmar, St Audomaro, St Omaro)
Feestdag : 9 september

audomarus1aLeven en legende :


Audomar is een geestelijke die leefde in de 7de eeuw. Hij zou geboren zijn rond 595 in het dorp Orval bij Coutances in Normandië.

Na de dood van zijn moeder besloot Audomar te verzaken aan de wereld.
Hij maakte dit bekend aan zijn vader die hierop besloot ook de wapens neer te leggen en samen met zijn zoon in te treden in een klooster.
Ze boden zich in 612 aan in het toenmalig gekende klooster van Luxeuil. Abt Eustasius ontving beiden met open armen.
Audomar werd weldra een voorbeeld voor de andere monniken. Zijn wijsheid en ondernemingszin geraakten bekend tot ver buiten het klooster.

Toen hij 20 jaar in het klooster was werd hij op voorstel van koning Dagobert I aangesteld tot bisschop van het nieuwe bisdom Terwaan of Thérouanne een gebied aan de huidige Belgisch-Franse kuststreek.
Het volk dat er woonde bekeren was niet gemakkelijk want vooral de machtige landsheren bleven trouw aan de praktijken van hun oude natuur godsdienst. Toch boekte Audomar hier en daar succes.
Daar zijn missiegebeid nog al groot was liet hij zich na enige tijd helpen door drie jonge monniken uit het klooster van Luxeuil nl. Bertijn, Ebertram en Mummolinus.
Op zekere dag rustte hij en zijn drie metgezellen uit nabij het dorp Jormie. Bij hun vertrek plaatsten ze drie houten kruisen in de grond. Bij het vallen van de avond verscheen boven het kruis van Audomar een wonderbaar licht. Dit overtuigde vele omstanders van zijn bovennatuurlijke zending.audomarus3a

Onder zijn invloed verrezen overal kleine kloosters. Ook wist hij de rijke landsman Adroaldus te bekeren tot het christendom. Deze rijke man schonk hem meteen een stuk land Sithiu genaamd waarop hij een klooster liet bouwen. Toen dit klooster te klein werd gingen de monniken op zoek naar een meer geschikte plek.
Audomar stapte daarvoor in een bootje op de rivier de AA. Op het punt waar het bootje tegen de oever vastliep werd het nieuwe klooster gebouwd.
Dit klooster zou later de naam krijgen van de eerste abt zijn metgezel Bertijn (Saint Bertin) en nog later Saint Omer (naar Audomar).

Eens dreigde een medebroeder te verdrinken. Op Audomars voorspraak kon een andere medebroeder over het water lopen en de drenkeling redden.
Een andere keer liet hij een bron ontspringen om een erg ziek kind nog tijdig te kunnen dopen.

Op het einde van zijn leven werd Audomar met blindheid geslagen. Hij aanvaardde die beproeving in de overtuiging dat hij zijn ogen beter kon richten op de eeuwigheid dan op het aardse.
Slechts eenmaal betreurde hij zijn blindheid. Samen met vele andere bisschoppen was hij aanwezig op de verheffing van de relieken van Sint Vaast. Graag had hij de resten van deze heilige man aanschouwd. Nu kon hij ze slechts met zijn vingertoppen even aanraken. Op hetzelfde ogenblik kreeg hij het gebruik van de ogen terug.

Toch was Audomar slechts gedeeltelijk gelukkig met de onverwachte eer  die hem werd aangedaan. Hij was gewoon geraakt aan een terug getrokken leven in duisternis en stilte. Daarom vroeg hij aan Sint Vaast zijn blindheid terug en aldus geschiedde. Zo leefde hij verder tot aan zijn dood in 670.

Aanroepen tegen :audomarus2a

blindheid, oogziekten, voor de genezing van veeziekten.

Afbeelding en attributen :
  • als een  bisschop met een boek, een bloementak (symbool van zijn geloof) en een bron die ontspringt aan zijn voeten.
  • met mijter en kromstaf die soms ook naast hem op de grond liggen
  • terwijl hij als boetedoening zich wentelt in een doornstruik.
Bronnen :

•   “Vroom Vlaanderen” Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999
•   “De Heiligen” Stijn van der Linden uitg Contact, Antwerpen 1999
•   “Sanctus meer dan 500 heiligen herkennen” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg, Davidsfonds, Leuven 2002
•   “Dagkalender van alle heiligen” Ghislain Truyens, Raymond Rutten , uitg Book & Media publishing, Deurne, 2001
•   “Wikipedia. Org/wiki/Audomarus”.

Tekst :Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen