Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

ST JULIANA VAN CORNILLON

(St Juliana van Luik, St Johanna van Mont Cornillon, St Julienne, St Julianna, St Giuliana)
Feestdag : 5 of 6 april (in sommige bisdommen op 7 of 8 augustus)

juliana1aLeven en legende :

Juliana werd in 1193 geboren in Retinnes, en dorpje nabij Luik. Er was grote vreugde bij haar geboorte want haar ouders waren lang kinderloos gebleven. Helaas toen het meisje nog maar vijf jaar was stierven haar beide ouders. Juliana werd vanaf toen verder opgevoed door de zusters kanunnikessen met de regel van Augustinus die een klooster hadden op de Cornillon berg vlakbij Luik.

Op die berg waren er naast het klooster ook melaatsen huizen voor mannen en vrouwen en huisjes voor begijnen. Juliana kwam als kind terecht op de boerderij van het klooster onder toezicht van zuster Sapiëntia voor wie ze een grote bewondering had.
Toen zuster Sapiëntia in 1206 tot priorin benoemd werd trad Juliana ook in in het klooster waar ze zich wijdde aan de verzorging van de zieken. In 1222 werd ze zelf verkozen tot priorin. Op een dag ontving ze tijdens haar gebeden een visioen: zij zag de maan met en hap eruit, pas twee jaar later begreep zij de betekenis ervan, de maan was de kerk waaraan nog iets belangrijks ontbrak, namelijk een feestdag voor het heilig Sacrament.julianaa

Alhoewel ze reeds van ervoor een bijzondere godsvrucht tot het heilig Sacrament had ijverde ze vanaf toen voor de invoering van een sacramentfeest in het bisdom Luik. Mede door toedoen van de Luikse aartsdiaken Jacques de Pantalon slaagde ze hierin in 1246. Toen deze Jacques later werd verkozen tot paus Urbanus IV werd door hem in 1264 dit feest in de hele kerk ingevoerd. 

Als priorin had Juliana een jarenlange ruzie met de prior van een nabij gelegen mannenklooster. Ze had enkele van zijn oneerlijke praktijken aan de kaak gesteld waarop hij haar beschuldigde van schijnheiligheid en het krijgen van valse visioenen. Ook de strenge leefregel die ze wilde invoeren in haar zustergemeenschap werd haar kwalijk genomen. Zo erg dat ze van haar klooster werd weggejaagd. De Luikse bisschop riep haar echter terug.

Omdat de ruzie tussen beide kloosters maar bleef duren en de prior van het mannenklooster het volk tegen haar opzette werd ze in 1248 definitief uit haar klooster gezet. De tweede keer vertrok ze samen met vier medezusters naar het cisterciënzerinnenklooster van Salzinnes. Toen dat klooster afbrandde vestigde ze zich als kluizenares in de eenzaamheid van de bossen van Fosses in de Ardennen.

Daar stierf ze in 1258 zonder dat er ooit en klacht over haar lippen kwam. Ze heeft het feit dat het feest van het heilig Sacrament in de hele kerk werd ingevoerd in 1264 dus niet meer meegemaakt. Ze ligt begraven in de abdij van Villers en werd in 1869 heilig verklaard een deel van haar relieken bevinden zich in de kerk van Retinne.

Afbeelding en attributen :juliana4a
  • -als augustines of cisterciënzerin met een boek in de hand (de orderegel)en de duivel
  • -met het heilig sacrament of een monstrans in de hand
  • - biddend voor het tabernakel terwijl een engel haar de maan toont met een stuk uit.
  • - biddend terwijl een engel naar een monstrans wijst.
Bronnen :

•     "De heiligen" Stijn Van der Linden, uitgv Contact Antwerpen 1999
•     "Alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitgv Book&Media publishing, Deurne 2001
•     "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitgv  Davidsfonds Leuven, 2002
•     "www.heiligen.net/juliana"

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen