Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT HIMELINUS VAN VISSENAKEN

(St Himelijn, St Hymelinus, St Himelynus)
Feestdag : 10 maart

himelinusaLeven en legende :

De Hl Himelinus is een heilige die zeer weinig gekend is. Slechts rond Vissenaken bij Tienen weet men er iets over.
Himelinus was een Schotse pelgrim die op bedevaart was geweest naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus in Rome. Op zijn terugreis voelde hij zich ziekelijk en was op zoek naar een waterbron om zijn grote dorst te lessen. Zo belandde hij aan de waterbron in Vissenaken.
Sinds enige dagen werd in Vissenaken verteld dat men zeer voorzichtig moest zijn want in de omliggende dorpen waren reizigers gesignaleerd die besmet waren met de pest.
Ook de pastoor van Vissenaken wees zijn huishoudster op de gevaren van besmetting. “Als je water gaat putten aan de bron moogt ge niemand van uw kruik laten drinken, zeker geen vreemde reiziger” had hij haar gezegd.

Ondertussen was Himelinus aan de bron aangekomen, ziek zijnde durfde hij er niet van drinken want zo kon hij de hele bron besmetten. Hij wachtte tot er iemand zou komen die hem uit een beker of kruik zou laten drinken  nadat hij of zij water uit de bron had geschept. Even later kwam de huishoudster aan de bron en Himelinus vroeg haar om een beetje water te mogen drinken. Maar ze weigerde en vertelde dat ze van mijnheer pastoor aan niemand water mocht geven omdat in de omgeving de pest heerste.
Himelinus bleef echter aandringen en verzekerde de vrouw dat de pastoor haar later daar zeer dankbaar voor zou zijn. De vrouw kreeg medelijden met de fel zwetende man en liet hem aan de kruik drinken. Terug thuis dacht ze niet meer aan het voorval tot de pastoor haar om een slok water vroeg. himelinus2a

Toen de pastoor dronk stelde hij vast dat hij geen water maar wijn dronk. Hij vroeg uitleg aan zijn huisvrouw en die vertelde hem wat er aan de waterbron gebeurd was. De pastoor ging de pelgrim zoeken en bood hem aan om op de pastorij te overnachten. Himelinus nam het aanbod aan op voorwaarde dat hij in de schuur op en bussel hooi mocht slapen.

’s Anderendaags vertelde Himelinus aan de pastoor over zijn herkomst en zijn bedevaart en vroeg of hij nog  even mocht blijven tot hij weer aangesterkt was. Dit mocht van de pastoor.
In de vroege morgen van de 3de dag begonnen plots de klokken te luiden zonder dat iemand aan het zeel getrokken had. Meteen dacht de pastoor aan de pelgrim in zijn schuur. Daar aangekomen zagen ze dat Himelinus dood was maar stralend van schoonheid.
Nog straffer in de kerk was een graf gegraven zonder mensenhanden, juist lang en breed genoeg om Himelinus in te begraven en dit zonder dat er uitgegraven aarde zichtbaar was.
In dat graf werd Himelinus begraven, dit zou gebeurd zijn op 10 maart 631.

Al het gebeurde werd vlug rond verteld en weldra ontstond er een volksdevotie rond het graf. Eeuwenlang kwamen pelgrims naar Vissenaken. Zij namen aarde mee van het graf van Sint Himelinus en mengden het in het eten van de huisgenoten en van het vee om hen op die manier van ziekten te genezen.
Na meerdere jaren zou er zo een gat in de kerk ontstaan zijn waarin wel 10 personen konden rechtstaan. In 1646 heeft de toenmalige pastoor Wilhelmus van Tulder, de heilige laten opgraven om het bewijs te leveren dat Himelinus wel degelijk daar begraven was. Zijn beenderen werden blootgelegd.

Kardinaal d’Alsace, aartsbisschop van Mechelen bezocht in 1725 de kerk en erkende de relieken als zijnde die van Himelinus. Van dan af worden de relieken in een houten reliekschrijn bewaard.
Jaarlijks wordt in Vissenaken St Himelinus herdacht met o.a. een bedetocht naar de Himelinusbron de eerste zondag na 10 maart.

Patroon van :

Vissenaken

Aanroepen tegen :

tuberculose, epilepsie, veeziekten, de pest.

Afbeelding en attributen :himelinus1a
  • -in bruine pelgrimskledij met en pelgrimsstaf in de hand, aan zijn gordel hangen een voedseltas en een kalabas.
  • - de voedseltas en kalabas kunnen ook aan zijn pelgrimsstaf hangen.
  • -soms heeft hij een boek of een kruisbeeld in zijn hand.
  • - al stervend liggend op een bussel hooi in de schuur.
Bronnen :

•     “Vroom Vlaanderen” Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999
•     “Sancti, nog meer heiligen herkennen” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2005
•     “Geneesheiligen in de lage landen” Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven, 2005
•     “Wikepedia Vissenaken Himelinus”.

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen