Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT VEDASTUS VAN ARRAS

(St Vedastus van Atrecht, St Vedastus van Cambrai, ST Vaast, St Vedastes,
St Gaston, St Vaest, St Vedasto, St Foster, St Gastone)

Feestdag : 6 februari (in bisdommen Gent en Brugge : 13 februari)

vedastus1aLeven en Legende :

Vaast werd geboren in de 2de helft van de 5de eeuw in de omgeving van Limoges. Hij leefde er als kluizenaar en priester. Hij verliet deze streek wegens de vervolgingen van de Westgoten tegen de christenen en sloot zich aan bij het gevolg van de heilige Remigius en maakte als bevoorrechte getuige de slag mee van Clovis tegen de Allemannen.

In dat gevecht beloofde Clovis plechtig dat hij zich bij een overwinning  zou bekeren tot de godsdienst van zijn christelijke vrouw Clotilde. Clovis zegevierde en hield zijn gelofte. Sint Vaast was zo aanwezig bij het doopsel van Clovis .Even later werd hij op aandringen van Clovis benoemd tot bisschop van Arras.

Als bisschop rustte op hem te taak de stad Arras, die vernield was door de Hunnen, terug op te bouwen. Bij het betreden van de met onkruid overwoekerde ruïnen van een kerk daagde plotseling een gevaarlijk grommende beer op. Iedereen vluchtte weg. Betrouwend op God gebood  Vaast de beer zich om te keren en voor altijd te vertrekken. Gedwee vleide de beer zich neer aan de voeten van Vaast, hij werd een trouw lastdier van Vaast een compagnon die hem van toen af overal vergezelde.vedastus2a

Omdat Vaast in Arras de wanorde geleidelijk aan kon herstellen werd hij in 510 ook betrokken bij het bestuur van het bisdom Kamerrijk. Onvermoeibaar trok hij rond, verkondigde het evangelie en hielp waar hij kon. Waar hij voorbij kwam konden blinden terug zien en kreupelen terug lopen.
Op zekere dag werd hij samen met zijn koning uitgenodigd op een feest bij een rijke grondeigenaar. Alvorens aan tafel te gaan sloeg Vaast een kruis. Meteen braken alle glazen bekers in stukken en stroomde de kostelijke wijn weg.
Dit gebeurde omdat de bekers op andere ogenblikken gebruikt werden voor heidense bacchanale feesten.

Afgeleefd en verteerd door koorts stierf Vaast op 6 februari 540. Nog tijdens zijn leven had Vaast een nederige kapel laten bouwen om als zijn laatste rustplaats te dienen.

De priesters en gelovigen van Arras vonden dit graf veel te nederig en verkozen de prachtig herbouwde kerk om hem in te begraven. Zijn lichaam werd echter zo zwaar dat het niet kon vervoerd worden. Eerst toen men de intentie had hem te begraven in de eenvoudige kapel kon dit gebeuren.

In 667 werden de relieken  van St Vaast over gebracht naar de nabij gelegen St Pieterskerk. Rond deze kerk werd later begonnen met de bouw van de Benedictijner abdij van Sint Vaast.

Patroon van :vedastus4a

kinderen, mensen die moeilijk te been zijn, van het bisdom Arras.

Aanroepen tegen :

oogziekte bij kinderen, tegen wratten.

Afbeelding en attributen :
  • -als een bisschop met een baard, de kromstaf, een boek, en een beer die aan zijn voeten ligt.
  • - de beer wordt soms vervangen door een wolf met een dode gans in de bek.
  • - terwijl hij een gans terug tot leven wekt.
  • –terwijl hij een blinde geneest even verder zit koning Clovis in een koets en slaat deze genezing gade.
Bronnen :

•     "Vroom Vlaanderen", Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999
•     "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen ,1999

•     "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven, 2002
•     "Wikepedia : Vedastus"

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen