Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE GOEDELE VAN BRUSSEL

(St Gudula, St Gudrun, St Gudule, St Gudula)
Feestdag : 8 januari

goedeleaLeven en legende :

Goedele werd rond 650 geboren in Hamme bij Merchtem of Ham bij Aalst als dochter van Amelberga en Witger. Witger was door Pepijn van Herstal als zijn opvolger aangesteld als hertog van Brabant. Haar tante was Sinte Gertrudis van Nijvel.

Zo kwam het dat Goedele voor een groot deel opgeleid werd in het klooster van Nijvel, toch verkoos ze om niet in het klooster als non in te treden. Toen Sinte Gertrudis overleed keerde ze dan ook terug naar het ouderlijk huis al legde ze wel de gelofte van zuiverheid af. Regelmatig bezocht ze in de vroege uren de kerk van Moorsel om er te gaan bidden.
Toen ze zo weer eens op weg was naar de kerk blies een boze geest de kaars die ze in haar hand had uit. Vuur maken was vroeger een tijdrovende bezigheid zeker in de volslagen duisternis van de vroege ochtend. Zij bad tot God en de kaars begon tot haar grote vreugde op nieuw te branden zodat ze haar weg kon verder zetten.

Omdat zij medelijden had met de armen begon zij een groot deel van haar bezit, vooral de juwelen weg te geven. Haar vader was niet gelukkig met deze vrijgevigheid van zijn dochter en oordeelde dat ze ermee moest ophouden. Op een morgen betrapte hij zijn dochter met een korf en vroeg aan Goedele wat ze in haar korf meedroeg. ”Kersen,” antwoordde het meisje. Haar vader gebood haar de korf te openen en inderdaad de juwelen die er in  lagen waren veranderd in kersen.

Eens trof zij een arme bedelares langs de weg met een kind dat overdekt was met zweren en wonden. Op haar gebed werd het meteen genezen. Ze stond er zelf versteld van dat God op haar voorspraak het kind had genezen. Een andere keer verkreeg ze zo de genezing van een melaatse vrouw. Toen  haar ouders in onderlinge overeenkomst besloten hadden om in het klooster te treden nam Goedele haar intrek bij haar broer die bisschop was. Daar leidde ze een godsvruchtig leven en hielp hem bij het bestuur van zijn bisdom.goedele2a

Toen ze stierf werd ze in de kapel van het kasteel begraven. Een dief die wist in welke prachtige kleren en met welke fraaie juwelen Goedele begraven was roofde het graf leeg. De diefstal kwam echter uit toen een vriendin van Goedele een armband herkende bij een meisje op een bal. Bisschop Emebert was zeer ontsteld om deze grafschennis en sloeg de dief in de ban. Ook zijn nakomelingen zouden voor het leven getekend zijn, de mannen met mankheid, de vrouwen met een dikke hals.

Aan het graf van Goedele gebeurden vele wonderen. Zelfs een lamme koningsdochter uit een nabij land vond er genezing. In een droom was haar verteld dat ze een bezoek moest brengen aan het graf van Goedele. Ze wist haar ouders hiervan te overtuigen, na haar genezing bekeerden het meisje en haar ouders zich tot het christendom.

Enkele jaren later besloot men de stoffelijke resten van Goedele over te brengen naar een belangrijker plaats. Nijvel, Bergen en Maubeuge werden naar voren geschoven. Toen men de kist wilde opheffen werd ze zo zwaar dat men ze zelfs niet kon verschuiven. Een oudere man wist te vertellen dat de voorkeur van Goedele altijd naar de kerk van Moorsel was uitgegaan. Toen iedereen met dit voorstel instemde liet de kist zich vervoeren.

Veel later werden de relieken overgebracht naar de Sint Gorikskerk in Brussel. Dit gebeurde naar aanleiding van een rechtsgeding omtrent de onrechtmatige toe-eigening van de kerkgoederen van Moorsel waarbij geen enkel der betrokken parijen het eigendomsrecht kon bewijzen. Om verdere ruzie te vermijden besloot de toenmalige hertog Karel van Neder-Loteringen de relieken naar Brussel over te brengen. Onder leiding van bisschop Gerardus 1 van Kamerrijk werden ze op 16 november 1047 overgebracht naar de Sint Michielskathedraal in Brussel, daar bleven ze bewaard tot in 1579.
Tijdens de Beeldenstorm werden de meeste relieken van St Goedele door de geuzen verstrooid en bleven er slechts enkele fragmenten van het gebeente bewaard.

Patrones: van Brussel
Aanroepen tegen :goedele1a

speen, aambeien, huid en zenuwziekten, schurft, kliergezwellen, spijsverteringsproblemen bij kinderen.

Afbeelding en attributen :
  • - als jonge vrouw in een lang kleed met hoofddoek in de hand draagt zij een  boek en een lantaarn met een kaars
  • - soms staat de lantaarn aan haar voeten en tracht een duivel ze met een blaasbalg uit te blazen
  • - soms met engeltjes die de lantaarn weer aansteken
  • - met een wijwatervat en wijwaterkwast
  • - met de St Goedele en St Michiels kerk van Brussel op de achtergrond
Bronnen :

•     "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999
•     "Geneesheiligen uit de lage landen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy ,uitg Davidsfonds, Leuven 2005
•     "Sanctus meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds Leuven 2002
•     "Alle heilgen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Book &Media publishing, Deurne, 2001
•     "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact Antwerpen 1999

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen