Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINTE ERMELINDIS VAN MELDERT 

(St Ermelindis van Lovenjoel)
Feestdag : 29 oktoberermelindis1aLeven en legende :

Ermelindis zou rond 547 geboren zijn op het kasteel Ter Donk nabij Lovenjoel in de provincie Vlaams Brabant .
Haar vader Ermenoldus en moeder Ermesindis lieten haar op huwbare leeftijd weten dat ze een geschikte bruidegom uit een vooraanstaande familie voor haar gevonden hadden. Maar Ermelindis vertelde hun dat ze niet wilde huwen en haar leven wilde wijden aan Christus en om dat duidelijker te maken knipte ze haar mooie haren heel kort af zodat ze meer op een jongen dat op een meisje leek en begon ze haar erfdeel aan de armen te schenken. Dit tot groot verdriet van haar ouders die haar echter zo gaarne zagen dat ze uiteindelijk toestemden met haar keuze. Ze schonken haar zelfs de inkomsten van een stuk grond om in haar levenswijze te voorzien.

Omdat ze het leven rond het kasteel Ter Donk te druk vond ging ze de eenzaamheid in de omliggende bossen van Bevekom opzoeken. Daar leidde ze een leven van gebed, boetedoening en versterving. Met de medehulp van de koster kon ze zo dikwijls als ze maar wilde ’s nachts de kerk bezoeken.

In Bevekom woonden twee jonge mannen, twee gebroers, die met welgevallen het gaan en komen van Ermelindis gadesloegen. Zonder dat de ene het wist van de andere geraakten ze beiden verliefd op het meisje. Ze loerden haar uit en bespiedden al haar doen en laten. Toen de drang om haar te bezitten bij een van de broers te machtig werd, wendde hij zich tot de koster om mits een flinke beloning Ermelindis aan hem over te leveren wanneer ze weer naar de kerk zou komen.
De koster reageerde echter terughoudend want hij onderhield een hartelijke relatie met Ermelindis. Omdat de jongeman maar bleef aandringen en de beloning steeds verhoogde wees de koster uiteindelijk een plaats aan tussen haar kluizenaarswoninkje en de kerk waar hij haar het gemakkelijkst zou kunnen schaken.

Juist in die nacht sliep Ermelindis iets langer dan normaal en in haar slaap werd ze door een engel gewaarschuwd van het naderende gevaar. De engel gaf haar de raad te vluchten. Ermelindis gehoorzaamde en vluchtte weg.
ermelindis2a
Toen de jongeman dit ontdekte achtervolgde hij haar. Ermelindis verborg zich tussen een kudde schapen en plantte haar wandelstok in de grond, deze veranderde onmiddellijk in een bloeiende doornstruik waarvan de takken  beschermend over haar neerbogen. Toen haar achtervolger dit zag, kwam hij tot inkeer, zag van zijn plan af en liet haar verder met rust. Ermelindis vluchtte verder tot in Meldert, in die tijd een soort eiland te midden van moerassen en dicht begroeide bossen. Hier achtte ze zich veilig.
In een kleine hut leefde ze verder van uitsluitend kruiden en zuiver water.

Rond 600 stierf ze er in volstrekte eenzaamheid. Engelen daalden uit de hemel om haar te begraven. Vele jaren later passeerde op een avond een zekere Hugo langs haar graf. Toen hij zich te slapen wilde leggen zag hij in  het duister van de avond een licht zweven op de plaats van het graf. Bij het ochtendgloren verdween het licht. Hugo moest dringend verder doch hij nam zich voor om op zijn terugreis weer naar deze plek te komen om te zien of het zwevend licht er weer zou zijn. Dat was inderdaad het geval.

Hij haastte zich naar huis, verkocht een deel van zijn goederen en met de opbrengst ervan liet hij een kapel bouwen op die plaats. Weldra deden over de kapel en de wonderbare dingen die er gebeurden vele verhalen de ronde.
Ook Pepijn van Landen, de toenmalige hofmeier kwam dat ter ore. Hij gaf opdracht om op die plaats een opgraving te doen, zo werd de kist met het lijk van Ermelindis gevonden, bij het openmaken verspreidde zich een aangename geur en het lichaam was ongeschonden bewaard gebleven.

De relieken van Ermelindis worden bewaard in een schrijn in de Sint Ermelindiskerk in Meldert. Iedere tweede Pinksterdag wordt zij er nog herdacht in een kleine processie.

Aanroepen tegen :
ermelindis4a

koorts, oogziekten, armpijnen, verlammingen, plotse dood, bloedzweren

Afbeelding en attributen :
  • In een eenvoudige lang gewaad, meestal met een sluier.
  • Soms in gezelschap van en jonge man bij wie ze de duivel via zijn mond uitdrijft.
  • Met een open boek , een kruisbeeld of kruisstaf.
  • Zeldzamer met de twee broers die op haar verliefd waren aan haar voeten. 
  • Nog zeldzamer met de twee engelen die haar zouden begraven hebben.
Bronnen:

•   “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg. Davidsfonds, Leuven 2002
•   “Geneesheiligen in de lage landen “, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg  Davidfonds, Leuven  2005
•   “De Heiligen “ Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999.
•   “Vroom Vlaanderen “ Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje, Hasselt 1999
•   www.heiligen.net/heiligen/ermelindis

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen