Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT ADRIANUS VAN NICOMEDIE

(St Adrianus van Nikomedien, St Adriaan, St Hadrianus,
St Adrien, St Hadrien, St Adorjan, St Adriao, St Adrian)

Feestdag  : 8 september (in de oosters-orthodoxe kerken 26 augustus)

adrianusaLeven en legende :

Adrianus leefde vermoedelijk in het begin van de vierde eeuw ten tijde van keizer Galenius. Hij was een Romeins soldaat, gelegerd in Nicomedie in het huidige Turkije. Hij was vooral actief als gevangenisbewaker, ook moest hij regelmatig de christenen naar hun martelplaats begeleiden.
Eens bracht hij zo met zijn afdeling een groep van 23 christenen naar hun martelplaats. Hij vroeg hen: “zeg mij eens welke beloning U te wachten staat in ruil voor al die martelingen die jullie zonder morren ondergaan, ze moet nogal groot zijn.” Daarop zei één van de christenen: “geen oog heeft ooit gezien en geen oor ooit gehoord wat de Heer voor ons te goed heeft tenzij dat we éénmaal met Hem zullen herenigd worden .”

Omdat hij hun standvastigheid waarmee zij hun dood tegemoet gingen meer en meer bewonderde liet Adrianus zich in het geheim onderrichten in het geloof en tenslotte bekeerde hij zich. Uiteraard tekende hij op die manier zijn eigen doodvonnis want toen hij enige tijd later in het bijzijn van keizer Galenius weigerde aan de Romeinse goden te offeren werd hij geketend en gevangen gezet.adrianus3a

Toen Adrianus zijn vrouw Natalia te horen kreeg dat haar man in de gevangenis geworpen was scheurde ze haar kleren en begon bitter te jammeren en te wenen. Tot zij hoorde dat het omwille van zijn christen zijn was, toen was ze verheugd want ze was zelf al langer christen maar had het vanwege de vervolgingen geheim gehouden.
Nu had de keizer onlangs beslist dat geen enkele vrouw nog bij de gevangenen mocht toegelaten worden. Daarom knipte Natalia haar haren zeer kort, trok mannenkleren aan  en ging gewoon door met het verzorgen der gevangenen zoals ze altijd al gedaan had toen haar man nog gevangenisbewaker was.

Aan haar man vroeg ze een goed woordje voor haar te doen als hij ooit bij de Heer zou komen. Adrianus en enkele metgezellen werden op een gruwelijke manier gemarteld. Eerst werden in een smederij op een aambeeld hun beide benen verbrijzeld, daarna werden hun handen afgehakt met een bijl en tenslotte werden zij onthoofd.  Daarna beval Galenius de lijken van Adrianus en zijn metgezellen te verbranden, maar en brak een onweer uit dat het vuur gedeeltelijk doofde en Natalia toeliet een afgekapte hand van haar man mee naar huis te nemen waar ze die als een relikwie aan het hoofdeinde van haar bed bewaarde.

Enige tijd later was het een tribuun opgevallen hoe mooi en edel Natalia was en met de toestemming van de keizer stuurde hij een groep vrouwen naar haar met de vraag of ze zijn vrouw wilde worden. Natalia antwoordde : “wie ter wereld zal mij ervoor kunnen behoeden de vrouw van deze hooggeplaatste heer te worden, ik vraag U drie dagen bedenktijd.” Dit vroeg ze in de hoop om in die drie dagen te kunnen vluchten.

adrianus1aMet de hulp van God kon ze vluchten aan  boord van een schip, de hand van Adrianus nam ze mee. Toen de tribuun dat hoorde zette hij op een andere boot de achtervolging in vergezeld van een overmacht aan soldaten. Natalia bad Adrianus om hulp en zie er stak een zware storm op die het schip van Natalia ongemoeid liet maar het de tribuun noodzaakte rechtsom te keren wilde hij zijn leven  redden.

Onderweg kwamen ze een andere schipper tegen die hen vroeg waarheen ze vaarden. Toen ze zeiden naar Constantinopel zei de schipper :“ Dan moet je de steven meer naar links wenden want jullie varen de verkeerde route.”  Toen zij de zeilen bijzetten om in de richting te varen die de schipper had aangewezen verscheen daar opeens Adrianus zelf in een heel klein bootje met de mededeling dat ze hun oude koers moesten aanhouden want dat het andere advies van een boze geest was.
Natalia was buiten zichzelf van vreugde nu ze Adrianus nog even gezien had. Zo kwamen ze behouden in Constantinopel aan. Toen ze al enige tijd in Constantinopel verbleef en na het bidden in slaap was gevallen verscheen Adrianus haar in  haar slaap en vertelde haar dat ook haar moment gekomen was om naar de Heer te komen. Wakker geworden vertelde ze het aan haar mede christenen en gaf even later de geest.

Natalia van Nicomedie werd later ook heilig verklaard, men viert haar feestdag op 1 december. In de zevende eeuw zijn de stoffelijke resten van Sint Adrianus vanuit Constantinopel overgebracht naar een kerk aan het forum in Rome. Deze kerk heet sindsdien “San Adriano al Foro “ Een deel van zijn relieken werden vele jaren later overgebracht naar de abdij van Geraardsbergen die een belangrijk centrum werd voor de verering van de H.Adrianus in onze streken.


Patroon van :

smeden, slagers, gevangenisbewaarders, boodschappers (hij verwittigde tweemaal zijn vrouw schip, naderende dood ) postbodes, soldaten.


Aanroepen tegen :adrianus4a

plotse dood, beenpijnen, keelpijn, reuma , voor een goede echtgenoot.
Hij is ook een pestheilige: en dit sedert de 14de eeuw toen er rond Lissabon een verschrikkelijke pestplaag heerste en men met succes zijn hulp hiervoor inriep, hij is dan ook de stadspatroon van de stad Lissabon.


Afbeelding en attributen :
  • als een Romeinse officier of soldaat, een aambeeld is er bijna altijd bij, in zijn hand of aan zijn voeten.
  • met een zwaard , bijl en martelaarspalm
  • met een leeuw of raaf aan zijn voeten (teken van zijn standvastigheid ) soms ligt zijn lichaam op een aambeeld terwijl een beul zijn benen breekt  
                                                                         
Bronnen :

•     “Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen”  Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven  2002
•     “Alle heiligen “ Ghislain Truyens,Raymond Rutten uitg Book & Media publishing, Deurne 2001, 
•     “De heiligen “ Stijn Van der Linden uitg Contact Antwerpen 1999 “
•     “Geneesheiligen in de lage landen “ Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg  Davidsfonds Leuven 2005
•     http://www.heiligen.net heiligen/adrianus

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen