Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

ZALIGE MARIA DOLOROSA VAN BRABANT

(Lenneke Mare, Maria Miserabilis, Maria Van Woluwe,
Maria de Ellendige, Marie la Misérable)
Feestdag : 18 juni

maria_dolorosa2aLeven en legende :

Lenneke-Mare werd omstreeks 1270 uit deugdzame ouders in de streek van Sint Pieters Woluwe geboren. Reeds jong had ze zich voorgenomen haar leven aan God te wijden. Daarom trok zij zich  vrij jong nog, als een kluizenares terug in een hut kortbij de kapel van de heilige Maagd Maria.
Om in het leven te blijven trok ze af en toe op bedeltocht meestal bij welstellende lieden uit de wijde omgeving. Een jongeman, zoon van een kasteelheer, was erg getroffen door haar schoonheid en vroeg haar na zekere tijd ten huwelijk. Maar Lenneke Mare wenste hier niet op in te gaan.
Daarop zon de adellijke jongeman op wraak. Hij nam thuis een kostbare zilveren beker weg en verstopte deze in haar korf tussen haar schamele bezittingen. Vervolgens beschuldigde hij haar van diefstal en hekserij.
Hierop werd Lenneke-Mare ter dood veroordeeld.


Ze werd met een scherpe paal doorspietst en daarna nog levend begraven. Ze stierf echter als een heldin. De mensen die haar kenden waren ervan overtuigd dat ze onschuldig was. Een bewijs hiervan was dat tijdens haar marteling  de adellijke jongeman zijn verstand verloor. De duivel nam van hem bezit, hij werd krankzinnig en zijn familie zag zich verplicht hem in een ijzeren kooi op te sluiten, zo erg was het met hem gesteld.

Zeven jaren lang trok zijn familie met hem naar allerlei heiligdommen om al biddend om zijn genezing te vragen, maar niets hielp. Door de mond van de bezetene zelf liet de duivel weten dat hij alleen zou verdreven worden bij het graf van Lenneke-Mare. De adellijke familie schaamde zich echter om de moordenaar naar haar graf te brengen. Toen echter bleek dat niets anders hielp besloten toch enkele van zijn bloedverwanten hem ten einde raad naar haar graf te vergezellen.
De bezetene werd op een kar geladen om hem tot daar te brengen. De kar geraakte slechts moeizaam vooruit, vier sterke paarden waren nodig om de kar tot aan het graf te brengen. Aan het graf begon iedereen te bidden en opeens kreeg de bezetene een vreselijke crisis zoals nog nooit ervoor, maar daarna kwam hij tot bezinning en biechtte zijn misdaad op. Op hetzelfde ogenblik verliet de duivel hem en was hij van zijn krankzinnigheid genezen.

Vanaf die dag werd hij een vurige vereerder van de vrouw die door zijn schuld ter dood was gebracht. Lenneke-Marie stierf rond 1290.maria_dolorosaa


Op de plaats waar ze gewoond had en gedood werd is in het midden van de 14de eeuw een kapel in Gotische stijl gebouwd. Om de drie jaar, op de 2de zaterdag na Pasen wordt er heden nog een bedevaarttocht gehouden rond de kapel. Muurschilderingen in het koor en op de zijwanden van het retabel van het hoogaltaar geven de dramatische geschiedenis van haar leven weer.
Haar relieken echter bevinden zich in de O.L.Vrouw van zevensmarten kapel te Woluwe.
Lenneke Mare werd wel zalig verklaard maar nog niet heilig.

Patrones van :

Sint Lambrechts Woluwe

Aanroepen :

tegen onterechte veroordelingen, tegen meineed, tegen koorts


Afbeelding en attributen :
  • - in burgerkledij met sluier of andere hoofdbedekking, meestal met een beker in de hand.
  • - naast haar een lelietak waaraan een slang omhoog kruipt (de bloem wijst naar haar kuisheid, de slang naar de jonge kasteelheer )
  • - dikwijls houdt ze een grote spitstoelopende paal in haar hand (haar marteltuig)
  • –met aan haar voeten drie kronen (tekenen van vrijwillige armoede, kuisheid en martelaarschap)
Bronnen :

•   "Vroom Vlaanderen" Jaak Venken, uitg ’t Kandelaartje Hasselt 1999
•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds Leuven  2002
•   "Beschermheiligen in de lage landen" Jo CLaes, Alfons Claes, Kathy Vincke uitg Davidsfonds Leuven 2006
•   "De heiligen" Stijn van der Linden uitg Contact Antwerpen 1999

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen