Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT URSMARUS VAN LOBBES

( St Ursmar, St Ursmer, St Ursmaro. )
Feestdag : 18 april

ursmarus3aLeven en legende :

Ursmaar werd rond 644 geboren in Floyon uit Frankische ouders. Toen zijn moeder zwanger van hem was zou ze een droom hebben gehad waarin een grijsaard haar een baby aanreikte met de vraag of zij het kind kon voeden, omdat er hongersnood was in die tijd weigerde ze.
Toen de grijsaard bleef aandringen en haar ook een wit brood aanbood, stemde ze toe. Toen werd het brood in haar hand steeds groter en groter. Dit aanzag ze als een teken dat haar baby die ze droeg  later ook tot steeds grotere daden in staat zou zijn.
Als knaap blonk Ursmaar reeds uit in wijsheid en vroomheid. Hij kreeg zijn opleiding in de zo juist door de  heilige Landelinus gestichte abdij van Lobbes aan de Samber. Sint Amandus zou hem daar tot priester wijden en gelastte hem met de verspreiding van het geloof. Tot in de wijde omgeving trok Ursmaar rond om het geloof te verkondigen, van Lobbes tot Brabant, van Maastricht tot aan de kust.

Na enige tijd ontving hij de bisschopswijding zonder vaste zetel zodat hij zijn apostolaat en het toedienen van de sacramenten met nog meer gezag kon uitoefenen. Ook wonderen verrichtte hij, zo genas hij een van zijn nichtjes, dat door de doktoren was opgegeven, van een gevaarlijk gezwel aan haar hals door er gewoon een kruisteken over te maken.
Intussen had Landelinus zich in eenzaamheid terug getrokken. Dat maakte dat de tucht in Lobbes enigszins verzwakte. Ursmaar werd geroepen om orde op zaken te stellen. Hij voerde de strenge regel van St Benedictus in en was zelf een waardig toonbeeld van het monnikenleven.
Verkozen tot abt was hij een zegen voor zijn omgeving. Zo bevrijdde hij een zuster in het klooster van Maubeuge van een boze geest en bracht hij een andere zuster die op sterven lag weer tot leven. Ook ijverde hij voor de oprichting van kerken en kloosters  steunpunten van het christelijk geloof in de streek van Lobbes. Vele van deze kerken zouden later helaas door de Noormannen volledig geplunderd en vernield worden.

ursmarus1a

Bij een pelgrimstocht naar Rome kreeg hij van de paus enkele relieken van de Hl.Petrus mee die Ursmaar in de abdijkerk van Lobbes liet bijzetten. De aanwezigheid van de relieken van de Hl.Petrus lieten niet toe dat eenvoudige kloosterlingen de abt inbegrepen ook op deze plaats zouden begraven worden. Meteen de reden waarom Ursmaar op de nabij gelegen heuvel een nieuwe grafkerk liet bouwen waarrond de kloosterlingen wel begraven mochten worden. Deze plaats heet nu Sint Ursmer.

Helaas leed Ursmaar op oudere leeftijd aan een onbekende ziekte aan de tanden. De negen laatste jaren van zijn leven had hij constant hevige tandpijn zodat hij al die tijd geen vast voedsel meer kon eten. Desondanks  bleef hij steeds opgewekt en stralend van gezicht. Hij stierf in Lobbes op 18 april 713 en werd er ook begraven.
Er wordt verteld dat door zijn voorspraak Vlaanderen in de 10de eeuw gespaard bleef toen de Hongaren en Magyaren, gevreesde plunderaars, die al tot de Maas opgerukt waren. Bij het  horen van het naderende onheil zouden de inwoners van Lobbes uit wanhoop geroepen hebben: “ St Ursmer red ons.”
Op hetzelfde moment zou er een onweersbui losgebroken zijn die alle zicht ontnam, de wegen onbegaanbaar maakte en paniek veroorzaakte bij de naderende Hongaren, die zich daardoor genoodzaakt zagen rechtsomkeer te maken. Ze zouden ook niet meer terugkomen en zich naar andere streken begeven om daar hun plundertochten verder te zetten.ursmarus4a

Patroon van :

hoornvee

Aanroepen tegen :

ziekte van de ingewanden, tandpijn, hoofdpijn, de pest, koorts, bezetenheid, loopproblemen bij kinderen, tegen koeienziekten.

Afbeelding en attributen :
  • als bisschop met mijter stola, kromstaf en een kerkmodel in de hand (stichter van abdijen)
  • met hoornvee (koeien) aan zijn voeten
  • soms knielt er een vrouw of een zuster aan zijn voeten bij wie hij de duivel uitdrijft
  • de duivel wordt door hem ook soms vertrappelt.
Bronnen :

•     "Sancti, nog meer heiligen herkennen" Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, Uitg Davidsfonds, Leuven, 2004
•     "Alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Book & Media publishing Deurne  2001
•     "De Heiligen" Stijn Van der Linden, uitg Contact Antwerpen 1999
•     "Ursmarus van Lobbes"
•     "A.Van den Akker s.j." www.heiligen.net

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen