Onze sponsors
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

SINT CASIMIR DE HEILIGE

(St Casimir van Polen, St Casimir van Litouwen, St Casimir van Wilna,
St Kazimierz de heilige, St Casimiro, St Kasimir, St Casimirus, St Kazimir)

Feestdag : 4 maart.

casimir2aLeven en legende :

Casimir werd op 5 oktober 1458 geboren uit het geslacht van de Jagellonen als derde kind van Casimir IV van Polen en Elisabeth van Habsburg, de dochter van Keizer Albrecht.
Vanaf zijn vroege jeugd was Casimir opmerkelijk vroom en devoot. Daarbij onderging hij een grote invloed van zijn leermeester Johannes Dugloss beter bekend onder de naam Longinus die kanunnik was in Krakow. Deze Longinus weigerde alle wereldse waardigheden die hem werden aangeboden.

Onder zijn invloed verafschuwde Casimir het leven aan het hof van zijn vader en had hij een bijzondere verering voor de heilige Maagd Maria. Hij sliep op de grond en bracht een groot deel van de nachten door in meditatie en gebed. Bovendien koesterde hij een grote liefde voor de armen.

Toen hij eens het koninklijk kasteel moest beheren schonk hij de hele mondvoorraad weg aan de armen. Nauwelijks dertien jaar werd hem door Hongaarse paltsgraven en edelen gevraagd om in de plaats van koning Matthias van Hongarije met wie zij in ruzie lagen hun koning te worden. Met tegenzin voegde hij zich naar de wil van zijn vader en trok aan het hoofd van een leger van 20.000 man naar Hongarije. Toen hij de grens naderde hoorde hij dat ook koning Mattias met een leger op komst was en dat deze ondertussen zijn ruzie met de Hongaarse edelen had bijgelegd. Blij dat hij geen gevecht moest aangaan keerde hij onverrichter zake terug naar huis.casimir3a

Omdat hij wist dat zijn vader hier niet mee akkoord was trok hij zich terug in een kasteel van Dobzski . Drie maanden lang deed hij boete omwille van zijn in zijn ogen onrechtvaardig optreden tegen koning Mattias en omwille van zijn ongehoorzaamheid aan zijn vader. Hij droeg op zijn huid een hemd van ijzeren haakjes, vastte en bad veel. Als gevolg hiervan zag hij erg bleek. Bijgeroepen geneesheren wisten niet hoe ze hem konden genezen en raadde hem daarom een huwelijk aan met de dochter van de Duitse keizer Frederik III. Casimir weigerde omdat hij God eeuwige kuisheid had beloofd en om de dokters gerust te stellen staakte hij zijn boetedoening zodat hij er weldra weer beter uitzag. Gedurende drie jaren dat zijn vader voor staatzaken in Litouwen was bestuurde hij Polen met succes.

Op een reis naar Wilna in Litouwen kreeg hij tuberculose en stierf hieraan in 1484 slechts 25 jaar oud. Hij werd begraven in de Sint Stanislaskerk in Vilnius, hoofdstad van Litouwen. In 1521 werd hij door paus Leo X  heilig verklaard.
Volgens de legende zou door zijn voorspraak na zijn dood een jongen tot leven gewekt zijn en heeft hij in 1518 en 1654 op wonderlijke wijze ingegrepen in de strijd van de Litouwers en Polen tegen de Russen. Casimir is in Polen één van de meest beminde heiligen.

Patroon van :
casimir4a

vrijgezellen, de Poolse en Litouwse jeugd

Aanroepen tegen :

pest, tuberculose, besmettelijke ziekten, longziekten.
Beschermer van de kuisheid (hij bleef gewild ongehuwd)

Afbeelding en attributen :
  • -meestal niet als koning maar wel in rijke gewaden en met vorstelijke attributen als kroon en scepter die dan wel aan zijn voeten liggen (afwijzing van ‘t koningschap)
  • -dikwijl houdt hij een kruisbeeld en een witte lelie in de hand of rust deze op zijn borst (kuisheid)
  • -soms met een beurs in zijn hand omringd door bedelaars (vrijgevigheid)
  • -in aan bidding voor O.L.Vrouw
  • -soms wel als koning in een mantel met de wapens van Polen en Litouwen.
Bronnen :

•   "De heiligen" Stijn van der Linden, uitg Contact, Antwerpen 1999
•   "Alle heiligen" Ghislain Truyens, Raymond Rutten, uitg Book & Madia Publishing, Deurne, 2001
•   "Sanctus, meer dan 500 heiligen herkennen", Jo Claes, Alfons Claes ,Kathy Vincke, Uitg Davidsfonds, Leuven 2002
•   "Casimir de heilige" door Luc Cielen

Tekst: Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen