Onze sponsors
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

SINTE DOROTHEA VAN CAESAREA

(St Dorothea van Cappadocië, St Dorothée, St Dorothy, St Dorotea,
St Dorota, St Doroteia, St Dorofeja, St Dora, St Thea)
Feestdag : 6 februari

dorothea4aLeven en legende :

Theodorus en Theodora de ouders van Dorothea waren christenen en verkeerden in de diplomatieke kringen van Rome. Toen keizer Diocletianus (284-305) aan de christenvervolging begon hadden ze uit voorzorg samen met hun dochters Christina en Calistina de wijk genomen naar een uithoek van het keizerrijk, namelijk naar Caesarea in Cappadocië (klein Azië).

Daar kregen ze nog een dochtertje dat door de dooppriester genoemd werd naar haar vader en moeder: Dorothea. Het meisje groeide op in eer en deugd en werd een schoonheid die ook opviel bij rechter Fabriccio die smoorverliefd op haar werd.
Hij stuurde zijn vrienden om haar een huwelijksaanzoek te doen.
Dorothea wilde er echter niets van weten en verwenste zelfs die man en zijn vorstelijke beloning erbij. Ze zei: "Ik wil helemaal geen gemaal, ik heb mij reeds gegeven aan Jezus Christus en hem alleen wil ik dienen."
Men ging dus de rechter zeggen dat zij zijn aanbod afsloeg en dat zij christen was.

Dit maakte Fabriccio bijzonder kwaad, hij liet haar gevangen nemen en in een ketel met kokende olie zetten, maar dit kon haar niet deren. Het leek zelfs alsof ze integendeel met balsem gezalfd werd. Daarop liet Fabriccio haar negen dagen en nachten zonder voedsel opsluiten in een donkere cel. Wanneer ze de tiende dag voor hem werd gebracht bleek ze nog mooier te zijn dan voorheen dit tot verwondering van Fabricio. Deze sprak nu tot haar: “Dorothea, ik zeg het maar ronduit, als je niet de goden wil aanbidden, dan blijft er mij niets anders over dan u aan de galg te laten ophangen."
Hierop bad Dorothea tot God om een teken en zie een zuil waarop een afgodsbeeld stond viel plots in gruizelementen, zo erg dat de aanwezigen de kwade geesten om hulp riepen. De rechter probeerde het nu op aan andere manier en begon op vertrouwelijke manier met Dorothea te praten, het liefst had hij haar van haar geloof afgeholpen en haar tot vrouw genomen.dorothea2a

Toen ze echter standvastig in haar geloof bleef gelastte hij dat ze aan de galg moest opgehangen worden. Men hing haar dus met de voeten naar de hemel en met het hoofd naar de aarde. En ze sloegen haar met stokken en gesels en haalden haar huid open met krammen. Vervolgens liet men haar borsten en haar afschroeiden met brandende fakkels.

Zo liet Fabriccio haar weer een nacht in een cel smijten, maar door een tussenkomst van God genazen ’s nachts al haar wonden. Ten einde raad besloot Fabriccio haar te laten onthoofden.
Dorothea zei: "Dat zal ik met vreugde ondergaan, ik verlang naar de eeuwige vreugde van mijn heer en naar zijn tuin, waar ik blozende appels en sierlijke rozen zal kunnen plukken."

Op weg naar haar terechtstelling werd ze bespot door Theofilius de gerechtsschrijver van Fabriccio die haar toeriep: "Dorothea als je bij je gemaal zijt stuur me dan een paar appels en rozen." Waarop ze antwoordde:
"dat zal ik zeker doen."
Op de plaats van de terechtstelling kwam er plots een vierjarig kind met een mandje met rozen en appels te voorschijn. Dorothea vroeg aan het jongetje: " wil je a.u.b. uw mandje naar secretaris Theofilius brengen?"

Terwijl Dorothea onthoofd werd bevond Theofilius zich in het palies van de rechter. Bijna ongemerkt trok een jongetje hem ter zijde en zei: "Alstublieft mijnheer de rozen en appels waarom je gevraagd hebt met de hartelijke groeten van zuster Dorothea uit het paradijs." Nog voor Theofilius van zijn verbazing bekomen was, was het jongetje al weer uit het zicht verdwenen. Nu riep Theofilius luid: "Waarlijk Dorothea’s God is de ware God."
De omstanders riepen verschrikt: "Theofilius wat mankeert U ineens?" Theofilius zei: "zeg me eens in welke maand we zijn? Februari, heel Cappadocië zit in de winterse kou, er is geen boom die nog een blad draagt en zie toch kreeg ik rozen en appels, wie kan dat verklaren? "
Niemand gaf een antwoord. Theofilius zal zich even later bekeren. Ook hij werd om zijn geloof onthoofd en men gooide zijn lichaam voor de wilde dieren.

Patrones van :

bloemisten, boomkwekers, tuiniers, vrouwen in barensnood, bruiden, bierbrouwers (vanwege de marteling in de ketel met kokende olie)

Aanroepen tegen :dorothea3a

brandgevaar, brandwonden, plotse dood, valse beschuldigingen, storm ( op het ogenblik van haar onthoofding beloofde ze elk gezin waarin haar levensverhaal zou verteld of voorgelezen worden te beschermen tegen storm en brand)

Afbeelding en attributen :
 • - meestal met een mand met rozen en appels in haar hand
 • - met een rozenkroon op haar hoofd
 • - met een jongetje of engel die naast haar staat en een mandje met rozen en/of appels draagt
 • - met een kleed vol rozen
 • - met de martelaarskroon op haar hoofd
 • - met haar marteltuigen: zwaard, fakkel, ketel
 • - soms draagt ze een witte lelie in haar hand of een boek of een kruisbeeld
 • - soms is ze aan een paal vastgebonden terwijl ze met een brandende fakkel wordt gemarteld.

Weerspreuken :

De heilige Dorothee, loopt gaarne door de snee.
Dorothee, brengt meestal snee.

Bronnen :

•   “Heiligen van alle tijden “ Clemens Jöckle, uitg Verba Munchen 2003
•   “Beschermheiligen uit de lage landen”, Jo Claes, Alfons Claes, Kathy Vincke, uitg Davidsfonds, Leuven 2006
•   “De heiligen “ Stijn Van der Linden, uitg Contact, Antwerpen, 1999
•   www.heiligen.net dorothea cesarea

Tekst : Johan P.

Terug naar boven

Terug naar maandheiligen